Amstelveen verhoogt subsidie voor aanleg van groen dak

De gemeente heeft de subsidie voor de aanleg van een groen dak of of groene gevel flink verhoogd. Zij betaalt vanaf 1 mei tot maximaal de helft van de kosten. De gemeente doet dit om te bevorderen dat inwoners meer groen rondom hun huis aanleggen. Dat bevordert het klimaatbestendig maken van de straten en verbetert het leefklimaat van bijen en vlinders. Een groen dak of groene gevel kan ook een belangrijke bijdrage leveren aan het verbeteren van het leefklimaat in huis. Door de vegetatie daalt in de warme zomermaanden de binnentemperatuur met een paar graden en blijft het in de wintermaanden warmer. Daarnaast verlengt het de levensduur van een dak aanzienlijk.

Om deze redenen wordt de subsidieregeling versoepeld, versimpeld en verruimd. “We beperken ons met de vernieuwde subsidieregeling Groen op Gebouwen niet meer alleen tot groene daken, maar voegen daar ook groen gevels en verticale tuinen aan toe”, zegt wethouder Floor Gordon (Groen, Milieu en Duurzaamheid). “Door daarnaast de subsidie te verhogen naar maximaal 50 procent van de kosten van aanleg met een maximum van 25.000 euro verwachten wij dat meer inwoners en Amstelveense bedrijven hiervan gaan gebruikmaken.” Een groen dak of gevel levert een positieve bijdrage aan het milieu én de portemonnee. “Zo bespaar je onder meer energiekosten door de isolerende werking en verlengt het de levensduur van het dak.”

Door het veranderende klimaat zullen er vaker hevige regenbuien voorkomen. Een groen dak helpt bij het verwerken van het overtollig regenwater, zodat het hemelwaterriool minder hoeft op te vangen en straten minder snel overstromen. Daarnaast draagt het bij aan afname van hittestress waardoor de temperatuur in de stad in warme zomers afneemt en kan het fijnstof uit de lucht filteren en CO2 omzetten in zuurstof. Een ander belangrijk effect, zeker voor een gemeente nabij Schiphol, is geluidsisolatie door dak- en gevelbegroeiing. Daarnaast heeft het koelende effect van de dakbegroeiing een gunstig effect op zonnepanelen wat het rendement kan verhogen met 5 procent.

Een groen dak kan ook voor een mooier uitzicht zorgen. Alexander Ket heeft met negen buren subsidie aangevraagd om het aangezicht van de binnentuin te verfraaien. “We hadden allemaal onze eigen redenen om een groen dak te nemen, maar over een ding zijn we het allemaal eens: het ziet er prachtig uit”, zegt Ket. “Mijn buren met een uitbouw merken heel goed dat het er warmer blijft in de winter en koeler in de zomer. De kinderen uit de buurt wilden het vooral voor de bijen en vlinder. Daarnaast was het samen aanleggen van de daktuinen ook nog eens heel gezellig en goed voor de saamhorigheid in de buurt.”

PUBLIEKSACTIE Om de vernieuwde subsidieregeling Groen op Gebouwen onder de aandacht te brengen bij de Amstelvener staat de gemeente vrijdag 10 mei van 8.00 tot 14.00 uur met een kraam op de weekmarkt ter hoogte van het kunstwerk Der Bogen van Armando. Er zijn twee bedrijven die groene daken aanleggen uitgenodigd om te laten zien wat de mogelijkheden zijn.

Meer informatie over de regeling en de spelregels zijn te vinden op www.amstelveen.nl/groenopgebouwen.

Comments are closed.